6. nadzemní podlaží

Bytová jednotka 24 Bytová jednotka 24 Bytová jednotka 25 Bytová jednotka 25 Bytová jednotka 26 Bytová jednotka 26 Bytová jednotka 27 Bytová jednotka 27 Bytová jednotka 28 Bytová jednotka 28 Bytová jednotka 29 Bytová jednotka 29