7. nadzemní podlaží

Bytová jednotka 30 Bytová jednotka 30 Bytová jednotka 31 Bytová jednotka 31 Bytová jednotka 32 Bytová jednotka 32